Vår verksamhet

First tab
Second tab

Lägenhetsboende och boendestöd

Ungdomsnätet har lägenheter för träningsboende, anonymt boende för kvinnor, akutboende och för utslussning till och från institutioner. Vi har även boendestöd för ungdomar eller vuxna som bor i egna lägenheter. Vi erbjuder ett individanpassat stöd.

Vi arbetar främst med ungdomar eller unga vuxna som har motivationen att klara av ett träningsboende som syftar till att klara av ett eget boende.

I grundpaketet erbjuds det som finns under träningsboendet. Om det skulle finnas andra behov så kan vi ta på oss att ordna dessa. Vi kan göra förtursansökningar, hushållsekonomisk rådgivning och/eller hjälp till skuldsanering och utredningar utifrån olika uppdrag t.ex. neuropsykiatriska utredningar.

Lägenheterna är alla möblerade med möbler, sängutrustning, husgeråd, mattor, gardiner, tv med dvd och är fullt utrustade med de köksredskap och servis som behövs till det egna hushållet. Städutrustning ingår självklart. Om ungdomen bor mer än ett år i lägenheten får han/hon ta med sig sängen och servisen när han/hon flyttar.

Träningsboende

Ungdomsnätet erbjuder en av stadens mest prisvärda träningsboende för pojkar och flickor. I träningsboendet ingår 5 tim tillsyn i veckan och hjälp för att förbereda ungdomen till ett eget boende. Ungdomen har en egen kontaktperson men vi är flera som arbetar med ungdomen under placeringen.

Vi hjälper till med bostadssökandet, gör hushållsbudget, har kontakt med andra myndigheter t.ex. psykiatrin. Vi kan även hjälpa till med ansökan om bistånd samt vid behov kan vi erbjuda samtalsterapi med våra psykoterapeuter under placeringen.

Vi hjälper till att tillsammans med ungdomen lära sig hur man tar hand och sköter om en lägenhet med de sysslor som ingår t ex att städa, laga mat, tvätta kläder och inköp av mat och hushållsvaror.

Anonymt boende

I anonymt boende så erbjuds det som står under träningsboende samt att vi arbetar för en överflytning till annat boende i samarbete med socialtjänsten.

Akutboende

I akutboende erbjuds det som står under träningsboendet. Annars är det tänkt att boendet kommer i en situation där ungdomen inte har ett eget boende men att det är på gång. Eller om ungdomen hamnat i en situation där han/hon måste bo utanför hemmet under en begränsad tid.

Utslussning till och från institutioner:

Utslussning brukar ske när en ungdom avslutar sin placering på en institution och ska hem. I våra lägenheter så kan vi förbereda eleven till ett eget boende eller för en ny placering. Det som vi erbjuder förutom träningsboende är att vi hjälper till med flytten från eller till institutionen.

Boendestöd:

Vi erbjuder boendestöd där vi gör hembesök med fokus på att få igång ungdomen i ett fungerande boende. Vi arbetar med ungdomen för att få de rutiner och redskap som behövs för att klara ett eget boende. Vi kan även arbeta med äldre personer i boendestödet.

Vi som arbetar med lägenheterna och boendestödet har följande kompetenser:
  • Socionomer med fleråriga yrkeserfarenheter inom behandling av barn och ungdomar, socialpsykiatrin, boendestöd, missbruk, handikappomsorg och ekonomiskt bistånd.
  • Psykologkompetens för utredningar och diagnoser inom neuropsykiatrin.
  • Steg 1 psykoterapeut och MI-kompetens (motiverande samtal).
  • Erfarenhet från arbete med träningslägenheter inom Stockholms stad.
  • Arbetat utifrån lagstiftningen inom SoL, LVM, LVU, LSS och Hyreslagen.